en ru
CAST & CREW
Director / Writer / Producer Aleksey Zalevskiy
Producer Vladlena Dovshenko , Tamara Tevzadze
Cinematographer Igor Scherbakov
Music Vadim Samoylov,Gleb Samoylov,Yana Mayornikova,Aleksey Krivosheyev
Sound Mixer Vladimir Grigorovich
Casting Department Anna Ivanova
Editor Roman Monakov
Art-Director Vladlena Dovshenko
Costume Designer Victoria Gres,Aleksey Zalevskiy,Nadya Kudryavtseva
Make-Up Department Head Elena Filonova
Hair Department Head Ryslan Zaharchenko